Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Pasłęku


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Pasłęku

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jego odpowiednikiem w postaci profilu zaufanego.
  2. Akceptowalne formy załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.